Διοργάνωση για πρώτη φορά στην Ελλάδα, εξειδικευμένων σεμιναρίων, για τη συμμετοχή του προσωπικού στη σύγχρονη αγορά εργασίας που σχετίζεται με θέματα της Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας.  Σε συνέχεια προηγούμενων άρθρων μας που αφορούν τον κλάδο της αμυντικής βιομηχανίας καθώς και άλλων φορέων που ασχολούνται με την Εθνική Άμυνα παράλληλα με τη δυναμική επανένταξη των πρώην στελεχών […]